( *** ) , Мариан Поик - (Poyck, Marian) , превод от немски език

изоставено кръстовище
светофари регулират
тишината

Категория: