(***) - Дейвид Бърли - (Burleigh, David) - Великобритания/Джърси, превод от английски и немски език

Паднало дървесно стъбло
лежи като удивителен знак
над езерцето

Категория: