едно е повече от две

човещина

човечност
е

и
вещина

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Човещина и човечност,
значи човешка вещина
и човешка вечност,
т. е. вечна вещина...

Pages