днес е международният ден на свободата на словото и печата

свободата
на словата

свободата
на печата

злото за да
се прогони

свободи са
възизконни

Категория: