Честит Светѝ Георги Победоносец!!!

Рожби
змей да гълта -
рàчи...

Св`яти Георги
масълцето му
светѝ

обаче!!!

Категория:

Comments

Честит и победоносен за България и целия свят!

По Angel Popov -

„Честит и победоносен за България и целия свят!“ :

За България
и целия свят - честит и
победоносен!

................................................

За България
и целия свят -
честит
и
победоносен!

Pages