( *** ), Хайнрих Хайне, превод от немски език

„Sie liebten sich beide, doch keiner...“
Heinrich Heine

При все че не си го признаха,
пламна любов между тях
и втренчваха се враждебно
към смърт безлюбовна... към крах.

След „сбогом“ се зърваха рядко –
сàмо насън – сред мечти;
отдавна бяха мъртви,
не чувствайки го... почти.

Категория: