ПРОСЯК, Михаил Юриевич Лермонтов, превод от руски език

М.Ю.Лермонтов -

„У врат обители святой...“

Пред прага на обителта
за подаяние седеше
бедняк, съсухрен в нищета
и в глад , и в жажда страдащ беше.

И молеше за късче хляб
с очѝ, от мъка съкрушени,
но някой... камък вместо хап
му хвърли в шепи натъжени.

Тъй за любов те молех аз
с горчиви с`ълзи ... и тъмня ми.
Най - чисти чувства в мен от раз,
уви, навеки ти измами.

Категория:

Comments

Трудни за превеждане са всички гениални стихове, но преводът е превъзходен! Адмирации, rhymefan!

Pages