опити за истории в шест, пет, четири,три, две и една думи, и за „акро-нави“

и агне може да се овълчи
може и агне да се овълчи
да се овълчи може и агне
да се овълчи и агне може

и да се овълчи агне -
може

и да се овълчи -
агне може

и да се агне овълчи
може

и да се агне
овълчи
може

може агне и да се овълчи
може да се агне и овълчи

.................................................

и агне взе
че се овълчи

взе
че се овълчи и агне

..................................................

агне взе
че се овълчи

взе
че се агне овълчи

.................................................

и агне се овълчи

овълчи се и агне

.................................................

агне се овълчи

овълчи се агне

Агне, овълчѝ се!

...............................................................................

агнеов`ълчи се (някой си, някоя си, някое си)

агнеовълчѝ се! (ти - в м.р., ж.р. или ср.р.)

..............................................................................

агнеов`ълчи (някой - някого)

агнеовълчѝ! (някой - някого)

...............................................................................

Агне
Се
Ов`ълчи

Ов`ълчи
Се
Агне

Овълчѝ
Се,
Агне!

Категория:

Comments

Още едно доказателство за езиковото богатство
на българския език! Адмирации, rhymefan!
Овълчване на агнето,
или агнене на вълка?
Това е въпросът!

Pages