Благословени

Благословена
Елена! Благословен
Константин! Амин!

...........................................

Благословени
от БÒГА Елена и
Константин! Амин!

Категория:

Comments

Благословени
Елена и Константин!
Навеки! Амин!

Pages