(не)висота

неграмотността -
на
висота

.....................................

кръвожадността -
на
висота

........................................

безчовечността -
на
висота

..........................................

и
невисота -
на
доброта

............................................

и
на
висота -
недоброта

Категория: