( *** )

никога в плен и
единствено сàмо на
свидност любима

Категория: