ВТОРИ ЮНИ

Втори юни днес е!

СВОБОДА зове се!

С кръв дългът платен е...

.................................................

Всички на колене...

Категория:

Comments

Прекрасно казано, rhymefan!
"Мълчанието е злато!", защото така най-ясно чуваме падналите за свободата!

Pages