*опит за асиметрична и чепата римо-ритмика

от любовта
остана
отломка

по причина
на
сърцеломка

.....................................

от любовта
остават
отломки

по причина
на
сърцеломки

=====================================

*заглавието може да бъде подредено и в
скеле на хайку:

опит за римо -
ритмика, чепата и
асиметрична

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Любовта личи
дори и по отломки
от сърцеломки...

Pages