в свята

Всеки ляв е плам,
земя, небе, вода и
въздух в свята сплав!

Категория: