опит за римувано хайку в хайку в стъпка „хорей“

пестеливостта
откъм слова въздига
ги на висота

...............................................

пестеливостта
откъм слова небесна
значи висота

Категория: