догадка

За всекиго

стихът един

„ОБЍЧАЙ!“

ще да е! -

АМЍН!

Категория:

Comments

/по rhymefan/
"Обичай!" значи:
"Един за всички, всички
за един! Амин!"

Pages