според

според делàта
Господ Бог наказва и/
илѝ помазва

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Господ наказва,
или помазва, според
нашите дела...

Pages