осезава

Осезава от
малкото красота... и
прашинка дори...

Категория:

Comments

и два „танка-варианта“ :

1.
Осезава от
малкото красота... и
прашинка дори...

И се старае да си
я преувеличава...

2.
Осезава от
малкото красота... и
прашинка дори...

И за да оцелява,
я преувеличава...

Добър повод за размисъл, rhymefan!
Който осезава
красотата величава,
значи оцелява
без да преувеличава...

Pages