Wo? - (Къде?), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine:
„Wo wird einst des Wandermüden
Letzte Ruhestätte seyn?“

Странстващ някога къде ли
ще почива в сетен стан?
Нейде под липѝ край Рейн ли?
Под юг палмов ли - вкопан?

Ще ли ме ръка зарие
чужда - сред пустинен зной?
Или пясък ще ме скрие
край бряг морски - и покой?

Винаги ще ме повива
Божие небе навред.
Нощем звездна ще ме милва
светлина със свой „Привет!“.

Категория:

Comments

Не познавам немския текст, но звучи като буквален превод, rhymefan! От опит знам, че най-трудно се превеждат кратките картинни и мелодични стихове. Искрени адмирации за тези чудесни стихове! Винаги над нас ще има Божие небе и звездна светлина...

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за пореден път за отразените от Вас впечатления от опита ми за превод на тази Хайнева творба.
На следния линк - почти в края на обясненията се намира оригиналният немски текст на стихотворението:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine

Още веднъж - благодаря!

Pages