* Намерих

Разперѝ срещу слънцето длани -

с изпънати пръсти – един до друг сбрани ! -

Ще видиш кръвта си – отвътре да блика -

искряща и пỳрпурна!

Ще видиш отвътре душата си -

лỳмнала, ỳстремна!

Ще видиш и мен, щом се взреш -

стига сàмо да можеш да гледаш настойчиво…

и да ми вярваш!…

.......................................................................................

Аз …

Срещу слънцето длани разперих

и през тях

ТЕБ видях…

ТЕБ намерих!…

=====================================

* възстановка след премахването (засега?) на сайта

http://chovekat.com

Категория: