„Ich hab’ im Traum’ geweinet,“-(„Насън ридаех, плачех,“), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Насън ридаех, плачех,
сънувах, че в гроб беше ти.
Събудих се и сълзица
ми бузата навестѝ.

Насън ридаех, плачех,
че ме напускаше ти.
Събудих се и все плачех
горчиво... как гнетѝ...

Насън ридаех, плачех,
сънувах, че още съм твой.
Събудих се и по мен пак
текат сълзѝ-порой.

.............................................................................................................................

друга редакция според друга - на Хайне - редакция на немски език:

Насън ридаех, плачех,
сънувах, че в гроб беше ти.
Събудих се и сълзица
ми бузата навестѝ.

Насън ридаех, плачех,
че ме напускаше ти.
Събудих се и все плачех
горчиво... как гнетѝ...

Насън ридаех, плачех,
сънувах, че твой съм и драг.
Събудих се, а то прѝлив-
сълзѝ... ломят ме пак.

Категория: