„Du bist wie eine Blume, ...“ - („Ти си като едно цвете...“), Хайнрих Хайне

„Du bist wie eine Blume, ...“ -
Heinrich Heine

Досущ ти лик си - цвете -
мил, прелест, чистота;
теб гледам и се врязва
в сърцето ми скръбта.

В блян... на главата ти длани
полагам си, скръб скрил,
молейки Бог - да си всè лик -
чист, прелестен и мил.

Категория:

Comments

Благодаря за докосването до прекрасната Хайнева поезия, rhymefan!
Твоят сърдечен поетичен превод ме изкуши за още един вариант:
Ликът ти като цвят е
прекрасен, чист и мил,
но скръбно е сърцето
щом гледа цвят унил.
Главата нежно с длани
обгръщам, скръб прикрил
и моля Бог да грейне
ликът пак чист и мил.

Уважаеми господин Попов,
Благодаря за щафетата!

Стихът на Хайне
разтуптява, вгнездва се
и озарява!

Уважаеми господин Попов,
Вашият превод ме подтикна да видя по друг начин първата строфа на оригинала, където сам първият стих (респективно - първият ред) недвусмислено ми подсказа „по-точния“ според мен превод. И така - окончателният вариант на опита ми за превод на това стихотворение на Хайне e по-долу поднесеният.
Както споменах в предходен коментар, се придържам кък оригиналната на немски език ритмика, определена от Хайнрих Хайне. Затова ритъмът на втората строфа на опита ми за превод някак си
„лъкатуши“ :

Ти като цвете! лик си -
мил, прелест, чистота;
теб гледам и се врязва
в сърцето ми скръбта.

В блян... на главата ти длани
полагам си, скръб скрил,
молейки Бог - да си всè лик -
чист, прелестен и мил.

И аз благодаря за щафетата и поетичното уточнение, rhymefan! Най-добър е този превод, който е най-близо до оригинала. Но при невъзможност да бъде направен такъв превод /а в повечето случаи при гениалните стихове е така/, според мен по-добре е да бъде предадо човешкото състояние на поета вместо буквалното значение на думите. В случая, пак според мен, Хайне вижда гаснещия лик на своята любима и моли Бог да го превърне отново в свежо цвете, прелестно и мило. Стихотворението притежава много тънки нюанси, които всеки може да тълкува по своему...

Pages