всяко кътче

обзавежда(й) със
стихове всяко кътче
на душата си

Категория: