„Leise zieht durch mein Gemüth/ Liebliches Geläute.“ - (В мене звън любим звънтѝ - / тихичко напѝра.“), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine -
„Leise zieht durch mein Gemüth
Liebliches Geläute.“

В мене звън любим звънтѝ -
тихичко напѝра.
Песньо пролетна, летѝ
надалеч, не спирай!

До домà летѝ, звънтѝ -
с цъфнали цветя! И
роза зърнеш ли там тѝ,
пòздрави предай ѝ!

Категория:

Comments

Прекрасен превод, rhymefan! Звучи като оригинал автентично!

Благодаря за пореден път, господин Попов!

Преосмислих превода и осъзнавам, че предпоследният ред на опита ми за превод на тази Хайнева творба би следвало да звучѝ по следния начин:

„... роза там съзреш ли тѝ, ...“ и т.н. и като цяло -

Heinrich Heine -
„Leise zieht durch mein Gemüth
Liebliches Geläute.“

В мене звън любим звънтѝ -
тихичко напѝра.
Песньо пролетна, летѝ
надалеч, не спирай!

До домà летѝ, звънтѝ -
с цъфнали цветя! И
роза там съзреш ли тѝ,
пòздрави предай ѝ!

Още веднъж -
БЛАГОДАРЯ!

Така звучи по-леко и напевно краткият стих. Помага еднаквият ритъм с този на горните два стиха...

Pages