без

... хоросанът на
мирозданието ... без
любов ... се лющи ...

Категория: