„Sie haben mich gequälet,“ - („Мен мъчеха, гневяха,“), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine -
„Sie haben mich gequälet,
Geärgert blau und blaß,“

Мен мъчеха, гневяха,
от тях бях скръбно блед,
едни - със своята обич,
с омраза - други навред.

Отровиха хляба ми, ... чаша
отрова в мен вляха - клет,
едни - със своята обич,
с омраза - други навред.

Но мъки и гняв, и мрак в мене
която сътворѝ,
не мè... нѝ мразеше,... нѝ...
обичаше дорѝ.

Категория: