съпричастността

съпричастността
към ориста на страдащ
нека е в кръвта

на всекиго от нас и
нека подобри света

Категория:

Comments

Съпричастността
ще спаси света...

опит
за представен като опит за история в шест думи
седемнадесетсричков римуван хорей в рамка на хайку
по Angel Popov -

„Съпричастността
ще спаси света...“ :

откровение
това прозрение е
и спасение

Pages