молитви

всеки сучи от
неизчерпаемата
ЛЮБОВ и моли

Я неистово да не
го отбива никога

.................................................

всеки сучи от
неизчерпаемата
ЛЮБОВ и да не

го отбива никога
неистово Я моли

..................................................

ЛЮБОВ, от ТЕБЕ
всички сучим!!!... Молим ТЕ,
не ни отбивай...

Категория:

Comments

Майката Природа обича всички свои деца,
но и те са длъжни да я обичат винаги.
Взаимната Любов е истинската Любов.
Тогава е окриляваща и неизчерпаема...

Pages