тъй и с човека

тучният житен
клас е наведен

празният е и
щръкнал и вреден

тъй и с човека
като с играчка

тучния свеждат
вредният мачка

Категория:

Comments

Кратко, вярно и изразително!
/Казано явно и поверително/...

ала в живота
твърде мъчително

и нечовешко
и оскърбително

Мъчително и
оскърбително,
но и калително
и лечително,
т. е . победително...

Pages