опит за речевѝ портрет на жена

Ех, да беше цвете сред цветята,
в теб да се оглеждат небесата!

Птица да си волна сред хвъркати,
ще да е светлѝнна скоростта ти!

Мъж да беше, то - по благородство,
вярвам - нямаше да имаш сходство! -

Щеше от жена да си пробòден,
за да ставаш все по - благороден!

Ако беше нощем месечѝнка,
Слънчо щеше да ти е дружѝнка!

Ала - с думи прости - ти жена си!

.........................................................................

Стѝга ли ти санът, че добра си?!...

Категория:

Comments

Прекрасен стих-речитатив
за човека тъжен и щастлив!

Благодаря за пореден път, господин Попов!
В края на краищата, ако въобще краищата имат край,
реших - заглавие и съдържание да придобият следния образ:

опит за речевѝ портрет на жена или ЖЕНАТА е СВЯТА

Ех, да беше цвете сред цветята,
в теб да се оглеждат небесата!

Птица да си волна сред хвъркати,
ще да е светлѝнна скоростта ти!

Мъж да беше, то - по благородство -
вярвай - нямаше да имаш сходство! -

Щеше от жена да си пробòден,
за да ставаш все по - благороден!

Ако беше нощем месечѝнка,
Слънчо щеше да ти е дружѝнка!

Ала - с думи прости - ти ЖЕНА си!
Стѝга ли ти санът, че ДОБРА си?!...

Или - с проста реч - на ТЕБ - ЖЕНАТА,
стѝга ли ти санът, че си СВЯТА?!...

Още веднъж -
Благодаря!!!

Pages