опит за история в шест думи(чки)

от пусто
в празно
е заразно

Категория:

Comments

Опит за малко допълнение към точната диагноза, rhymefan:
От пусто
в празно
е просто
заразно...

Pages