„история в шест думи(чки)“ - опити за вариации по темата

див(н)остта ти
ме към теб
упъти

див(н)остта ти
към теб ме
упъти

към тебе
ме упъти
див(н)остта ти

упъти ме
към тебе
див(н)остта ти

Категория: