твърде много

от твърде много
използвачи по света -
да ти се плаче

Категория:

Comments

От ненаситни
използвачи на света
Земята плаче...

Pages