предназначена

предназначена
любовта е - този свят
да възсияе

Категория: