благославя

Обичайки ги,
им се подчинява и
ги благославя!...

Категория: