„Das Fräulein stand am Meere...“-(„Девойчe в скръб-горчѝло...“), Хайнрих Хайне, превод от немски език

Heinrich Heine -
„Das Fräulein stand am Meere...“

Девойче в скръб-горчѝло
в гръд... край морето бе -
по слънцето-светѝло
сред зàлезно небе.

Госпожице, не тлейте! -
Че в кръговрата стар
след залеза наред е
нов изгрев-слънцепожар.

Категория:

Comments

втори опит за превод:

По слънцето-светѝло
сред зàлезно небе
въздишайки унѝло,
тя край морето бе.

Госпожице, не тлейте! -
Че в кръговрата стар
след залеза наред е
нов изгрев-слънцепожар.

Трети опит по двата твои, rhymefan:
Под златното светило,
сред залезно небе,
въздишайки унило
девойка млада бе.

Госпожице, не тлейте!
Сред кръговрата стар
след залеза наред е
нов изгрев - слънцежар.

Pages