По Спиноза - „Verum index sui et falsi.“ - („Истината е пробен камък за самата себе си и за лъжата.“)

истината е
пробен камък за себе
си и лъжата

Категория: