безвремие и междуметие

„Ти си моето
безвремие и сàмо
с теб добре ми е.“

„Само с мен добре
ти е?!... Е, не!...“ - последва
междуметие...

Категория: