измишльотини, посветени на Деня на Поезията

Да разгледаме
думата „слово“! Ако
заменим „в(`ъ)“ с „г(`ъ)“,

се получава
думата „слòго“ - с кратък
член към думата

„слог“ в гòворите
из югозападните
родни краища -

по подобие
на „вр`ъо“ - върхà, „рѝдо“ -
„рѝда“ и други.

„Слог“ значи „стих“ и
оттук - „В началото бе
словото...“ - може

би подсеща, че
в началото бе, е и
пребъдва стихът!

.................................................

и Девата

Поезия

стихът в слова

разглези я

.................................................

Стих е Светото
Писание, словото
Божие носещ!

Категория:

Comments

Великолепна находка, rhymefan! Слог е слово и стих, но по-близо до стих.
Затова в оригинала, от който е заимствала Библията, твърде вероятно е да
е записано: "В началото бе стих!". Все пак по-голям поет от Господ няма...

Pages