опити за обезболяване чрез „танка“

По-добре не е
ли, ако вместо - „Всяко
зло за добро...“, се

рече - „Всяко по-малко
за по-голямо добро...“ ?!...

.............................................................

Защо не - вместо -
„Всяко зло за добро...“, „Всяко
по-малко добро

за по-голямо добро...“ ?!...
С цел... по-малко да болѝ...

..............................................................

Пò не тежѝ* ли
„Всяко по-малко добро
за по-голямо

добро...“ вместо „Всяко зло
за добро...“?!... И защо не ?!...

(Пò не болѝ* ли... и т.н.)

Категория: