опит за „хорей“ в рамка на „танка“

слабост е да се
на злото отговори
с необичане

и сила е чрез обич
то да заструѝ в добро

Категория: