любов на и след прехвърлени години

Любовта, макар
и в старшинство, не залез
е, а зарево!

...................................................

любовта на и
след прехвърлени лета
си е пак любов

Категория:

Comments

изцелѝтелно
е да се мѝсли сàмо
положѝтелно

Pages