опит за „танка“ на тема „мироглед“

нечий мироглед
образованието да
надзнàчва над

препитанието е
може би озарèност

Категория: