Една страна я зло принỳди

една страна я
зло принỳди тя да си
цветà прокỳди

Категория:

Comments

Съвсем точно казано, rhymefan!
България я
зло принуди тя да си
цвета прокуди...

Pages