Въпрос и отговор

Въпрос:

„Време, ти, което ни пришпорваш
и далѝ човеци сме – оспорваш,
разтършувай се из паметта си
и ни осенѝ какво е щастие!…

Ти, което уж ни изцеляваш
и уж раните ни не разравяш,
пак огледай своите компаси
и ни осветлѝ какво е щастие!…

Ден и нощ навред безспир беснееш,
неподвластно си и се гордееш;
ние в теб сме, време, а ти в нас* си,
но кажѝ, кажѝ какво е щастие!…

Или е това въпрос особен
и дори за тебе – неудобен?!…“

Отговор:

„Въпрос – заплетен
и безответен…“

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

„Времето е в нас* и ние сме във времето…“ – Васил Левски

(препечатка от несъществуващия вече сайт http://chovekat.com)

Категория:

Comments

Въпрос заплетен и безвестен,
но дори безмислен е уместен.
Отговорът е Божествен!
Прекрасни стихове, rhymefan!
Отговорът е самото щастие...

Pages