А може би - от кладите Василий Богомил илѝ Ян Хус... по пътя-образец на ГОСПОД БОГ от Кръста - ИИСУС

С

„Обѝчам ви и туй то!“

издъхна

едва чỳто...

Категория: