БЛАГОДАТ

да бъдеш
млад
е благодат

очѝ
отворени
и ококорени

сърце
разтупкващо вселените
в което чувстват се
спасени те

душа
възчиста
неподправена
към добротворство направлявана

и вярваш си
че твой светà е
та ти си просто млад
това е

.........................................................................

и вярваш си
че твой
светът е

ти просто
млад си
млад си
млад

и тъй
да бъде

Категория:

Comments

/по rhmefan/
Да бъдеш млад
е благодат,
а мъдростта
е старостта...

Pages