И РАЗЛЯ СЕ...

Стихолèтът излетя
и следѝ от стѝхове остави!...
И разля се топлота
над дребнави и над величави!...

......................................................

Привèти, стихолèте!
Обстишѝ ни! -

Светлѝк за да е
за безброй години!...

Категория: