да не би (да)...

ГÒСПОДИ, боя
се да не би да пиша
недостѝшия...

Категория: