НА МОЯ ЕДИНАДЕСЕТИ „В“ КЛАС, ВИПУСК 1973-1978 ГОД., НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“-ПАЗАРДЖИК

В душата ми шестваш
и в нея разместваш
наопаки всичко...

И с чувство едничко -
(данò не престава),
душата ме сгрява,

че в мене ти ше(ф)стваш
и всичко разместваш!...

Каква бъркотия!...

Аз в нея се взирам,
усещам, разбирам,

че ТЕБЕ обичам,
че ТЕБЕ ОБИЧАМ...

...............................................

Не крия!...
Не крия!...

Категория: